Elementy rytmu

Arystoksenos z Tarentu

Poniższy artykuł jest pierwszym polskim tłumaczeniem Rytmiki. Jest to najstarszy zachowany tekst grecki, który traktuje o rytmie w sposób naukowy. Do naszych czasów zachowała się jednak  tylko druga księga traktatu, a również ta nie dotrwała w całości. Arystoksenos, jako wierny uczeń Arystotelesa, w swojej teorii rytmu korzysta obficie z pojęć i metod badawczych swojego mistrza. Wprowadza rozróżnienie na materię (rhythmizomenon) i formę rytmu (rhythmos) oraz odwołuje się do jego teorii czasu, stwarzając również pojęcie najmniejszej jednostki czasowej, którą nazywa chronos protos.

ArystoksenosAHF61

Słowa kluczowe: rytm · materia rytmu · czas podstawowy · porządek · stopa · proporcjonalność

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.