Drugi rozdział siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE VII.2 1235b13-1238b14), przeł. M. Smolak

Arystoteles

Trzeba więc przyjąć taki sposób badania, który najlepiej wyłoży nam poglądy na te tematy i rozwiąże trudności oraz nieporozumienia. [15] A stanie się to, jeśli przeciwne poglądy zostaną przedstawione rozsądnie. Najbardziej bowiem odpowiedni argument to taki, który będzie zgodny z danymi. Zdarza się jednak, że nieporozumienia pozostają, jeśli twierdzenie z jednej strony jest jakby prawdziwe, a z drugiej – jakby nie.

61-arytoksenos

Słowa kluczowe: Arystoteles · etyka

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.