Wolter dalej żywy

Marek Blaszke

Voltaire, Słownik Filozoficzny, Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2015. Wstęp: Filozofia, polityka i religia w Słowniku filozoficznym Voltaire’a, V–LXXII s., tekst Słownika 421 s.

61-blaszke

Słowa kluczowe: blaszke · wolter · słownik filozoficzny

Marek Blaszke — dr hab., profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.