Retoryka i Etyka Nikomachejska Arystotelesa w interpretacji Heideggera

Norbert Leśniewski

The paper describes the main topics of Heidegger’s interpretation of Aristotelian selected practical writings. It is focused on Rhetoric and Nikomachean Ethics. The aim of the article is to show how the practical ideas of Aristotle were theoretically introduced into the basic terms of Being and Time through an analysis of early Heidegger’s lectures. Within the Heidegger’s interpretation, Aristotelian practical concepts indicate the consistency of classical rules and principles of the communication and persuasion. Finally, Heidegger’s ontohermeneutics schould be viewed as practical philosophy based on ethics and rhetoric.

61-lesniewski

Słowa kluczowe: Heidegger · Aristotle · ethics · rhetoric · hermeneutics · communication · virtue

Norbert Leśniewski — dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Jego publikacje obejmują głównie hermeneutykę niemiecką i amerykańską, retorykę, filozofię m.in. Heideggera i Kanta. Jest autorem O hermeneutyce radykalnej (1998), współredaktorem (wraz z A. Przyłębskim) Studies in Hermeneutics (1995), (wraz z E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002) oraz redaktorem Heidegger w kontekstach (2007).   »  

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 63 (2018)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.