Teologia Platona, księga II, 1, przeł. M. Komorowski przy współpr. S. Blandziego

Proklos

In chapter 1 of Book II of Theologia Platonis Proclus discusses three possibilities: 1. All beings constitute a multiplicity, excluding all unity; 2. All beings are one, excluding all unity; 3. Being is a mixture of unity and multiplicity. In the course of the discussion two possibilities are reduced ad absurdum. An analysis of the third approach (sc. being as a mixture of unity and multiplicity) leads to the distinction between two concepts of the One, namely: 1. One in multiplicity; 2. One unparticipable, „which is the One absolutely”. The first cause and the absolute principle of the universum.

61-proklos

Słowa kluczowe: Proclus · Plato · theology · One itself · Selfness · One and multiplicity · Unity in multiplicity · One and being · cause of mixture

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.