Ernst Cassirer i jego fenomenologia

Jarosław Rolewski

Przemysław Parszutowicz, Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje ‘późnej’ filozofi i Ernsta Cassirera, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.

61-rolewski

Słowa kluczowe: parszutowicz · fenomenologia · cassirer

Jarosław Rolewski — Prof. dr hab., Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej IF UMK. Członek Rady Programowej „Archiwum”. Zainteresowania badawcze: filozofia niemiecka, fenomenologia, Kant, hermeneutyka.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.