Evolution of Polish Marxist Thought on the Example of the Philosophy of Leszek Kołakowski

Marek Sikora

The task of interpreting Karl Marx’s thought has been taken up by a number of contemporary Polish philosophers. Their interpretations have been variously modifi ed on diff erent planes. However, the modification proposed by Leszek Kołakowski is the only one to have presented two diametrically different ways of approaching Marxism. The present paper traces the evolution of Kołakowski’s views on. It explores the motives underlying the evolution process. Th e concluding section proposes a theoretical perspective that accounts for the outlined motives.

61-sikora

Słowa kluczowe: Leszek Kołakowski · Karol Marks · religion · absolute · freedom · communism · metaphysics

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.