Wprowadzenie: Drugi rozdział siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE VII.2 1235b13-1238b14)

Maciej Smolak

In the EE VII.2 Aristotle develops the typology of friendship and outlines the solution of several issues friendship stated in the EE VII.1. The author reveals the typological study elaborated by Aristotle and presents his response to three questions: a) what is friendship; b) what kind of person is a friend; c) in how many ways “friendship” is predicated.

61-smolak

Słowa kluczowe: good · friend · friendship · pleasure · utility · virtue

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.