Wybór tekstów filozoficznych. Sprawcze działanie i forma, przeł. J. Ruszczyński

Mariusz Wiktoryn

We present the third part of Pierre Hadot selection of Marius Victorinus’s metaphysical texts in Polish translation. Victorinus’s writings published in this volume focus on the question “Why God has manifested himself as a form?”.

61-wiktoryn

Słowa kluczowe: Marius Victorinus · triad existence-life-cognition · divine potentiality · divine acting · virtus agenda · begetting in God · internal form · forma dei · manifestation of a form · exterior form

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.