Wissenssoziologie und sozialwissenschaftliche Hermeneutik

Hans-Georg Soeffner

Following Max Weber, Edmund Husserl and Alfred Schütz the article identifies an ambitions sociology of knowledge as a comprehensive sociology of culture representing both theoretical and historical empirical analysis. “Verstehende Soziologie” in Max Weber’s sense is based on a hermeneutic background. Unlike the “cartesian” concept of science describing the world applying “mathematical rules” (Husserl) hermeneutics interpret the social world by empirically reconstructing the “social constructions of reality” (Berger/Luckmann) and by analytically translating everyday experiences (“fi rst order constructions”, Alfred Schütz) into theoretically based descriptions and concepts (“second order constructions”, Alfred Schütz).

61s-soeffner

Słowa kluczowe: sociology of knowledge and culture · phenomenology · hermeneutics · social construction

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.