Idealistyczne źródła maksymy pragmatycznej w filozofii Ch. S. Peirce’a

Sergiusz Tokariew

The subject of this paper is to study the genesis of the pragmatic maxim in Charles S. Peirce’s philosophy. Its purpose is to show that pragmatism was founded on Peirce’s semiotic idealism. Th is claim is substantiated by reconstructing semiotic idealism on the basis of Peirce’s writings of the 1860s.

62-tokariew

Słowa kluczowe: Peirce · semiotic idealism · pragmatism · Kant

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.