Arystoteles o celu ludzkiego życia: uwagi do nowej (?) interpretacji Etyki nikomachejskiej Leszka Skowrońskiego

Danilo Facca

In this article the author argues against L. Skowroński’s interpretation of Aristotle’s philosophy (in Aristotle on the end of human life: towards a new interpretation of NIchomachean Ethics). While focusing on practical philosophy, at the same time Skowrónski’s book provides several digressions on Stagirite’s psychological, metaphysical, physical, theological and cosmological doctrines and results as an overall presentation of Aristotle’s thought. The author challenges both Skowroński’s interpretations of single doctrines and his most characteristic opinion on the lack of communication between Aristotle’s „paradigm” and contemporary thought.

62-facca

Słowa kluczowe: Aristotle · Aristotelianism · virtue · soul · ethics · morality

Danilo Facca — dr hab., docent w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Zastepca redaktora naczelnego „Archiwum”. Specjalista w zakresie filozofii renesansu.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.