Sur le Bien dans le Phédon de Platon

Michel Fattal

The aim of this paper is to show, through a precise commentary of Plato’s Phaedo, c 5-6, that the transcendent Idea of Good assumes the role of ‘connecting altogether’ (sundein) the intelligible to the sensible. This argument proves, against the common point of view of the commentators, that this dialogue is not a ‘dualistic’ one. The paper insists also on the differences between the Good in the Phaedo and the Good in the Republic and the Philebus.

61-fattal

Słowa kluczowe: dobro · sundein · “uczestnictwo” (methexis) · dualizm

Michel Fattal — ur. w 1954 w Aleksandrii (Egipt), jest wykładowcą fi­lozofii starożytnej i średniowiecznej na Universite Pierre Mendes France (Grenoble II). Zajmuje go kategoria logosu w filozofii greckiej. Jest au­torem wielu książek poświęconych filozofii Platona, Plotyna oraz tradycji neoplatońskiej (Św. Augustyn i Al-Farabi): Logos et image chez Plotin (1998), Logos et langage chez Plotin et avant Plotin (2003), Plotin face a Platon. Suivi de Plotin chez Augustin et Farabi (2007). W języku polskim ukazała się jego praca Logos: między Orientem a Zachodem (2001).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.