Logos w Sofiście Platona

Michel Fattal

Trying to prove against the sophists that the false speech exists, Plato gives us progressively and for the first time, through this dialogue, a clear definition of Logos as “proposition”, and let us discover the fundamental role played by the megista genè in order to explain the false and the true speech.
In other terms, the originality of the Sophist lies in showing the semantical, syntaxical, logical and eidetical (or thematical) conditions of a correct or a true logos where “being” and “alterity”, characterized by a certain dynamism – which is new comparing to the classical dialogues – defi ne the complexity of speech in general and let us grasp the complexity of reality.
Through the importance assigned to alterity, to multiplicity and to the “power of communication” (dunamis koinônias in 251e 8, dunamis epikoinonias in 252d 2–3) of eidè and genè, ordered by the science of the philosopher (dialectic), Plato off ers a new ontology related to his accomplished theory of langage where “relation” seems central.

62-fattal

Słowa kluczowe: Logos · Sofista · warunki prawdy i fałszu w mowie · megista genè · moc komunikacji · dialektyka · relacja

Michel Fattal — ur. w 1954 w Aleksandrii (Egipt), jest wykładowcą fi­lozofii starożytnej i średniowiecznej na Universite Pierre Mendes France (Grenoble II). Zajmuje go kategoria logosu w filozofii greckiej. Jest au­torem wielu książek poświęconych filozofii Platona, Plotyna oraz tradycji neoplatońskiej (Św. Augustyn i Al-Farabi): Logos et image chez Plotin (1998), Logos et langage chez Plotin et avant Plotin (2003), Plotin face a Platon. Suivi de Plotin chez Augustin et Farabi (2007). W języku polskim ukazała się jego praca Logos: między Orientem a Zachodem (2001).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.