Historia nowożytnej filozofii hiszpańskiej przez pryzmat myśli Hegla

Przemysław Parszutowicz

Dorota Leszczyna, Hegel w Hiszpanii. Od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej, Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2017, ss. 582.

62-parszutowicz

Słowa kluczowe: leszczyna · hegel · szkoła sewilska

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.