Gigantomachia peri tes ousias. Czytając Arystotelesa w XX wieku

Daniel Roland Sobota

The subject of the discussion is the content of Enrico Berti’s book Aristotle in the twentieth century. The article presents its main theses and points at the problems and philosophical position assumed by the author. In the next step, it subjects them to the critical deconstruction, relating it to the subject of metaphysics as such, i.e., pure questionness. Regarding the questionness as a principle of being and cognition, Berti’s so called classical metaphysics is opposed to the metaphysics of question, represented by Heidegger.

62-sobota

Słowa kluczowe: E. Berti · Aristotle · classical metaphysics · Heidegger · questionness

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.