Percepcja i idea: podwójny kierunek kartezjanizmu Twardowskiego

Wojciech Starzyński

This article is a presentation of the fi rst work of Casimir Twardowski, his doctoral thesis, published in 1892 under the title Idee und Perception. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung aus Descartes. His exposition of Cartesianism proceeds in two stages. First, he develops an epistemological analysis of what is perception according to its clarity and its distinction; here perceptio seems to be close to the Brentanian notion of innere Wahrnehmung. Secondly, Twardowski conducts an analysis of what is idea, as distinct and clear; in this context, Twardowski binds idea with the notion of Begriff, and thus he introduces problems of logical representations, and methodology of sciences. In doing so, Twardowski seems to sketch two possible approaches of Cartesianism: a phenomenological one that implements the descriptions of subjectivity as a set of acts, and the logical one that is focused on the problem of the concept.

62s-starzynski

Słowa kluczowe: escartes · Twardowski · idea · perception · clarity · distinctness · judgment

Wojciech Starzyński — dr, adiunkt w Zakladzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Członek zespołu redakcyjnego „Archiwum”. Specjalizuje się w historii francuskiej filozofii nowożytnej i współczesnej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.