Czym różni się ontologia cielesności od fenomenologii ciała?

Bartosz Działoszyński

Anton Marczyński, Ciało/Mistyka. Wstęp do ontologii cielesności, Wydawnictwo Homini, Kraków 2016

63-dzialoszynski

Słowa kluczowe: ontologia cielesności · fenomenologii ciała · dzialoszynski

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.