Absolutny fakt „Ja jestem” jako konsekwencja pierwszeństwa istnienia przed istotą

Piotr Łaciak

The main thesis of this paper is that absolute fact of “I am” in the Husserl’s phenomenology can be understood as a result of the priority of existence over essence. Author points out that transcendental ego is not consciousness in general, but my consciousness as a realm of my “I am” which is the quintessence of facticity. The world-constituting consciousness as an actually experiencing consciousness has ultimate ground in the original fact of “I am” which is constant companion of all constitutive achievements of my subjectivity. This absolute fact precedes its own objectification and it enunciates itself in pure existence. Absolute fact of “I am” appears to be an irrational fact because its existence must precede essence and it does not find its ground in the eidetic. From this point of view, the aim of phenomenological investigations is to show that all eidetic possibilities are rooted in this fact which constitutes unique case in regard to the relation between fact and essence. The irrational existence of my absolute ego is apodictic fact, without which no knowledge would be possible and this egotic fact does not require justification, but on the contrary, all justifications must be based on it.

63-06-Laciak

Słowa kluczowe: Edmund Husserl · ejdetyczne możliwości · istnienie · fakt egotyczny · fakt transcendentalny · transcendentalne Ja

Piotr Łaciak – prof. dr hab., profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się epistemologią i filozofią transcendentalną (Kant i fenomenologia). Autor trzech książek: Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii (Kraków 2001); Struktura i rodzaje poznania „a priori” w rozumieniu Kanta i Husserla (Katowice 2003); Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla (Katowice 2012).   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.