Mathematics and Art: In Search of a Cultural History

Josef Novak

Critical Study (Lynn Gamwell, Mathematics and Art: A Cultural History, forward by Neil deGrasse Tyson, Princeton and Oxford 2016)

63-novak

Słowa kluczowe: novak · mathematics and art

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.