Zapomniana hermeneutyka pytania a ontologia hermeneutyczna

Małgorzata Przanowska

Hans-Georg Gadamer określił swój styl jako budzący w innym przede wszystkim pytania. Wspomniał również o „zaniedbanej hermeneutyce pytania”, która – jak można wnioskować – domaga się szczególnej uwagi. W artykule zostanie przedstawiona próba nakreślania możliwego odczytania hermeneutyki pytania, stawiając ją samą pod znakiem zapytania: Co właściwie hermeneutyka pytania miałaby znaczyć? W jaki sposób można rozumieć sam – jeśli posłużyć się nowoczesnym żargonem naukowym — projekt hermeneutyki pytania? I wreszcie, będę twierdzić, że można powiązać ów projekt z Gadamerowską ontologią hermeneutyczną, w której rozumienie czegoś ujawnia się w dynamice uczestniczenia w pytajnym, dialektyczno-dialogicznym ruchu samego bytu. „Zaniedbana hermeneutyka pytania” zostaje ponadto odczytana jako wyraz zapomnienia pytajnego wymiaru ontologii. Przejście do tej konkluzji zostaje poprzedzone zarysem typologii hermeneutyki pytania.

63-Przanowska

Słowa kluczowe: Ontologia hermeneutyczna · rodzaje pytań · sens pytania · dialektyka · rozmowa

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.