Geneza Kapitału a pojęciowa i problemowa struktura Marksowskiej krytyki ekonomii politycznej

Mikołaj Ratajczak

Zadaniem tego tekstu jest zbadanie genezy Kapitału. Przyglądam się kolejnym zachowanym w rękopisach wersjom Marksowskiego projektu krytycznego przedstawienia społecznej rzeczywistości kapitalistycznych społeczeństw i pokazuję ich znaczenie dla lektury I tomu Kapitału. Staram się pokazać, jak rozwijając metodę krytyki ekonomii politycznej, Marks jednocześnie pracował nad sposobem prezentacji wyników tej krytyki, jak doprecyzowywał zakres problemowy swojej pracy i jak zmieniał układ treści całości. Tekst ten nie jest zatem badaniem historii powstania Kapitału (choć uwzględnia krótki szkic historyczny), lecz próbą przedstawienia rozwoju założeń, celów i samej idei Marksowskiej krytyki ekonomii politycznej. Dodatkowo tekst ten stanowi także prezentację rezultatów prac kolektywu redaktorskiego przygotowującego edycję dzieł zebranych Marksa i Engelsa (MEGA) i pokazanie jej wagi dla współczesnych badań nad myślą Marksa.

63-03-Ratajczak

Słowa kluczowe: Marks · Kapitał · marksizm · dialektyka · krytyka ekonomii politycznej

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.