Soumission et liberté dans la philosophie de Rousseau

Luc Vincenti

To clarify the paradoxical relationship of submission and liberty requires the mediation of necessity. Necessity defines submission by contrast with obedience, which Rousseau condemns, placing it in the category of interpersonal relationships. Thus, it is obedience, and not submission that stands in opposition to liberty. One does not submit to men, but to a positive or natural law, where one remains independent of another’s will. Natural law is as fairly good a model for the laws of republics as it is for the morality of the wise person who knows to keep his place in the order of the world.

63-11_Vincenti

Słowa kluczowe: Rousseau · podległość · wolność · konieczność · prawa

Luc Vincenti – profesor na Uniwersytecie Paul-Valery Montpellier 3, członek G.E.R.M., związany z CHSPM przy Uniwersytecie Paris-1 Sorbonne. Zajmuje się myślą Rousseau, Kanta i Fichtego. Jest autorem licznych artykułów i następujących ksiązek poświeconych: Du contrat social (Rousseau), Paris, Ellipses, 2000; Jean-Jacques Rousseau, l’individu et la République, Paris, Kimé, 2001; Rousseau et le marxisme aux Publications de la Sorbonne, Paris, 2011 (editor). Website: www.luc-vincenti.fr   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.