Dowodzenie / wyjaśnianie naukowe według Arystotelesa

Marian Andrzej Wesoły

Recognizing the problem of scientific explanation in Aristotle began only in the second half of the twentieth century with the discussion of the so-called deductive-nomological model of explanation. Aristotle’s approach to explanation was interpreted mainly in connection with his theory of four “causes” (aitiai). We try to indicate a somewhat wider theoretical context of explanation in the light of Aristotle’s theory of demonstration (apodeixis) or epistemic syllogism. What has traditionally been labelled as Aristotle’s theory of demonstration would be more intelligible if conceived as his theory of explanation. For Aristotle scientific cognition consists in the causal explanation in a specific domain of knowledge. In his view demonstration, explanation and causation cannot be understood separately. His theory of the four causes (formal, material, efficient, final) was a search for answers to the why-question, i.e., a request for an explanation. For this reason investigating “causes” is constructing demonstration / explanation.

63-13-Wesoły

Słowa kluczowe: Arystoteles · poznanie naukowe u Arystotelesa · dowodzenie / wyjaśnianie · cztery przyczyny: formalna · materialna · sprawcza · celowa

Marian Andrzej Wesoły – Prof. zw. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Pracowni Badań nad Filozofią Antyczną i Bizantyńską. Redaktor naczelny czasopisma PEITHO. Autor ponad 150 publikacji, głównie na temat przedsokratyków, Platona, Arystotelesa oraz filozofi i greckiej w Bizancjum. Tłumacz wybranych pism hippokratejskich (ze wstępem i komentarzem) oraz fragmentów i doksografii przedsokratyków (w druku).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.