Vladimir T. Zolotnitskii: In the Service of Virtue

Adam Drozdek

Włodzimierz Trofimowicz Zołotnicki (ok. 1741 r. — po 1796 r.), oficer i urzędnik państwowy, był autorem i tłumaczeniem kilku dzieł, szczególnie we wczesnych latach swego życia. Jego poglądy koncentrowały się na kwestiach moralności. Wyróżnił trzy naturalne obowiązki: wobec Boga, wobec siebie i wobec innych, i omówił je w szczegółach. Interesujące są jego dowody na nieśmiertelność duszy, szczególnie dowód oparty na doskonałej dobroci Boga, ponieważ, choć nie do końca oryginalny, wydaje się być jednymi z pierwszych dowodów omawianych w literaturze rosyjskiej.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.9

64-drozdek

Słowa kluczowe: prawo naturalne · cnota · nieśmiertelność duszy · eschatologia

Adam Drozdek jest pracownikiem Duquesne University w Pittsburghu na stanowisku Associate Professor. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historycznego rozwoju myśli teologicznej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.