Metoda transcendentalna i jej ostateczne ugruntowanie w świetle dyskusji Paula Natorpa z Hermannem Cohenem

Wojciech Hanuszkiewicz

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.10

64-hanuszkiewicz

Wojciech Hanuszkiewicz – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Główne zainteresowania badawcze: koncepcje metafizyki w XIX i XX wieku, fenomenologia, neokantyzm. Autor monografii Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej, Warszawa 2011.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.