Erroneous Paths of the Human Subject in René Girard’s Thought

Katarzyna Kremplewska

W swojej antropologii René Girard zajmuje się ludzkimi zbiorowościami. Przedmiotem namysłu i troski, jak sam deklaruje, czyni relacje międzyludzkie, dotknięte głębokim kryzysem związanym z przemianami kulturowymi późnej nowoczesności. W ostatniej ważnej pracy, Battling to the End (przetłumaczonej na język polski jako Apokalipsa tu i teraz), Girard przepowiada apokaliptyczny finał nieudanego procesu hominizacji. Tymczasem status ludzkiej jednostki, dotyczy to zwłaszcza jej autonomii, w myśli Girarda jest co najmniej problematyczny. W niniejszym eseju poddaję analizie i krytyce radykalny sceptycyzm Girarda w tej kwestii, jak również jego zdecydowane odrzucenie indywidualizmu, nie tracąc z oczu jego przeświadczenia, iż jedynym źródłem pożądanej przemiany ludzkości jest Chrześcijańskie Objawienie, jako anty-mit, demaskujący prawdę o mechanizmie ofiarniczym.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.16

64-kremplewska

Słowa kluczowe: podmiot · kozioł ofiarny · tożsamość · autonomia · apokalipsa · René Girard · nowoczesność

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.