Rozumieć Kanta całościowo, czyli o Opus postumum Immanuela Kanta

Andrzej Lisak

T. Kupś,  Opus postumum Immanuela Kanta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.20

64-lisak

Słowa kluczowe: kups · kant · opus postumum

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.