Between Phenomenology and Semantics: Charles S. Peirce’s Conception of Categories Revisited

Anna Michalska

Słynna teoria znaków Charlesa S. Peirce’a jest ufundowana w znacznie rzadziej analizowanej koncepcji kategorii fenomenologicznych, po raz pierwszy wyłożonej w artykule On A New List of Categories. W porównaniu z teorią znaków, rozwijaną i modyfikowaną na przestrzeni wielu lat, a tym samym niezwykle złożoną i podatną na wiele interpretacji, Peirce’owska koncepcja kategorii jest względnie prosta i jednoznaczna, o tym samym stanowi punkt oparcia w dyskusji na temat   pojmowalności i znaczenia. Moim zamiarem niniejszym artykule jest wykazanie, że koncepcja Peirce’a może znacząco przyczynić się do rozwiązania problemów generowanych przez realizm i konceptualizm. W tym celu, dokonuję eksplikacji różnicy między Peirce’owskimi kategoriami na podstawie rozróżnienia między percepcyjnymi postaciami, uczuciami emocjonalnymi (afektami) oraz uczuciami nie-emocjonalnymi.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.7

63-sumner

Słowa kluczowe: filozofia pierwsza · naturalizm krytyczny · materializm · istota rzeczy · byt jako byt · wiedza naukowa

Anna Michalska – dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Poznania i Filozofii Nauki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Główne pola zainteresowań badawczych to filozofia nauki, epistemologia,historia idei naukowych.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.