Filozoficzne aspekty badań Juliette Favez-Boutonier

Marta Ples-Bęben

Celem artykułu jest analiza filozoficznych aspektów badań Juliette Favez-Boutonier, ważnej przedstawicielki francuskiego ruchu psychoanalitycznego. Favez-Boutonier łączyła filozofię z psychologią i psychoanalizą zwłaszcza na płaszczyźnie metodologicznej. Rozważała także zagadnienia z pogranicza tych dyscyplin, analizując istotę na przykład lęku, ambiwalencji czy słabości woli. W tym kontekście szczególnie interesującym dokumentem jest także jej wykład dotyczący relacji między psychoanalizą a filozofią.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.12

64-plesbeben

Słowa kluczowe: Juliette Favez-Boutonier · Gaston Bachelard · psychoanaliza · francuski ruch psychoanalityczny · francuska filozofia współczesna

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.