Mit Dietrich Böhler im Gespräch über die Grenzen von Diskurs

Piotr Rosół

Artykuł przedstawia koncepcję etyki dyskursu zaproponowaną przez Dietricha Böhlera. W ramach tej koncepcji nasze obowiązki etyczne wynikają, a także powinny wynikać, z naszych relacji jako partnerów w prowadzeniu dyskusji i dialogu. Prezentuje także tezę, że każda dyskusja filozoficzna wymaga nie tylko reguł swojego prowadzenia, ale także pokazanie możliwych punktów spornych, odniesienia do przeszłości i czynników kulturowych mogących wpływać na jej prowadzenie. Te wszystkie elementy tworzą przestrzeń do prowadzenia dialogu i nie powinny być pomijane, gdy rozmawiamy i myślimy na temat dyskursu, reguł dyskusji, czy możliwych nieporozumieniach. Dla prowadzenia rozmowy potrzebna jest też przestrzeń na niezgodę, ale także możliwość krytycznego przeanalizowania zasad rozmowy, tak abyśmy mogli zadecydować czy nie wymagają one pewnych zmian. W mojej intepretacji propozycja Dietricha Böhlera pozostawia zbyt mało miejsca na dokonywanie tego rodzaju zmian.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.17

64-rosol

Słowa kluczowe: dyskurs · etyka dyskursu · reguły dyskursu · konflikt · polityka · relatywizm · uniwersalizm

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.