Generic Concept of Meaning and Hermeneutical Logic by Hans Lipps

Krzysztof Sołoducha

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.8

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.8

64-soloducha

Krzysztof Sołoducha – dr hab. filozofii, dydaktyk w zakresie filozofii i komunikacji marketingowej. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest autorem dwóch monografii poświęconych swojej głównej specjalności naukowej, jaką jest szkoła logiki hermeneutycznej z Getyngi: Życie i wiedza. Georg Misch w poszukiwaniu postmetafizycznej metafizyki (2007) oraz Język i egzystencja. O problemie immanentnej kategoryzacji w filozofii Hansa Lippsa (2013). Przetłumaczył i zredagował tom pism Georga Mischa pt. Metafizyka, język wydarzenie (2008). Był także (wspólnie z Pawłem Stacewiczem) redaktorem naukowym i współautorem antologii tekstów z dziedziny filozofii informatyki pt. Studia z filozofii informatyki (2018), a także monografii z dziedziny teorii komunikacji marketingowej oraz filozofii architektury: Wypalanie śladów w mózgu. Wstęp do teorii komunikacji marketingowej (2010) oraz Teorie i manifesty architektury współczesnej (2013, II wyd. 2017).

ORCID: 0000-0003-1351-548   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.