Hans Jonas’ Ethik der Verantwortung. Vor 40 Jahren erschien Das Prinzip Verantwortung

Robert Theis

Zasada dpowiedzialności Jonasa, która ukazała się 40 lat temu, próbuje wskazać etyczną podstawę naszej cywilizacji technologicznej. Poniższy artykuł rekonstruuje systematyczne powiązania tej podstawy etycznej. Jonas formułuje nową zasadę etyczną, mówiącą że powinniśmy działać tak, aby efekty naszego zachowania były kompatybilne z trwaniem prawdziwego życia na ziemi. W pracy tej chodzi szczególnie o ideę odpowiedzialności za istnienie przyszłych pokoleń, a tym samym za zachowanie przyrody i stworzenia. Ta podstawowa idea ma swoje korzenie w ontologii, która skupia sie na pytaniu dlaczego ludzkość w ogóle powinna istnieć. Jonas uważa, że uzasadnienie „powinności” dla danego „istnienia” może zostać przeprowadzone jedynie przy pomocy metafizyki, tzn. poprzez znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie, dlaczego „jest” ma większą wartość niż „nie jest”.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2019.64.12

64-theis

Słowa kluczowe: postęp technologiczny · odpowiedzialność za przyszłość · metafizyka · wartość · prawdziwe istnienie ludzkości

Robert Theis – Profesor filozofii na Uniwersytecie w Luksemburgu, Profesor wizytujący na Uniwersytecie Kraju Saary, vice-przewodniczący Société d’études kantiennes de langue française, wydawca „Christian Wolff Werke“ und „Europaea Memoria“ (Olms, Hildesheim).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.