Analityki Arystotelesa w nowym polskim przekładzie

Seweryn Blandzi

Arystoteles, Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Przekład i opracowanie Marian A. Wesoły. Lublin–Roma: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2020, ss. 454.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.23

65-blandzi-rec

Słowa kluczowe: Arystoteles · polski przekład

Seweryn Blandzi — Redaktor Naczelny „Archiwum”. Kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w IFiS PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej, redaktor serii „Hermeneutyka problemów filozofii”  i „Studia z Filozofii Systematycznej”. Zajmuje się historią filozofii, zwłaszcza starożytnej, historią metafizyki i jej nowożytną transformacją w ontologię, a także filozofia niemiecką i hermeneutyką. Autor m.in.: Henologia, meontologia: Platońskie poszukiwanie ontologii idei w 'Parmenidesie' (Warszawa 1992), Platoński projekt filozofii pierwszej (Warszawa 2002), Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne (Warszawa 2013).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.