Czy na gruncie ontologii Heideggera można sformułować pytanie o krzywdę?

Magdalena Hoły-Łuczaj

The paper aims to elucidate how Heidegger’s ontology enables us to address the question of wrongdoing – which goes beyond the simple binarism of metaphysics and ethics – in terms of exceeding the possibilities of a given being, which causes its essential deformation. The problem of ontological difference is of key significance in this regard, because deterioration of the condition of a being has to concern its ontological dimension and not only the ontic one. Moreover, according to Heidgeger, such a change is not merely a lack, which leads to establishing a non-private concept of harm.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.18

65-holy-luczaj

Słowa kluczowe: Heidegger · etyka · różnica ontologiczna · krzywda

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.