The Slav Master. Hegel and Polish Nobility

Urszula Idziak-Smoczyńska, Bartosz Piotr Bednarczyk

Pan Słowianin (ang. Master Slav) jest polskim szlachcicem którego pozycja będziemy poddana badaniu w świetle Heglowskiej dialektyki pana i niewolnika. Dwie przestrzenie, które według Hegla nie są odwiedzane przez Ducha Dziejów, będą przeanalizowane w świetle współczesnej krytyki: XIX wieczne Haiti oraz Syberia. W tych dwóch miejscach polska szlachta (legioniści wspierający Napoleona przy pacyfikacji rewolucji niewolników na Haiti i polscy powstańcy wygnani na Sybir) są ujęci jako pojedyncza wielość (używając terminologii Badiou) której wierność wydarzeniu (rewolucja, powstanie) wprowadza w życie procedurę prawdy która mimo wszystko zostanie wyparta przez podwójną kolonizację. Z jednej stronę tę kolonialną z drugiej postkolonialną która również strąca ją w milczenie. Ponowne odczytanie paryskich wykładów Mickiewicza przez aparat konceptualny współczesnej myśli filozoficznej (w szczególności Badiou) oraz rozrysowanie specyficzności polskiego dziedzictwa szlacheckiego w porównaniu z jego zachodnim odpowiednikiem pokazuje wagę ram interpretacyjnych kształtowanych przez dziedzictwo klasowe.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.7

65-idziak_bednarczyk

Słowa kluczowe: dialektyka pana i niewolnika · postkolonializm · Haiti · Syberia · Szlachta

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.