Ostatni list Krzysztofa Michalskiego do Jana Patocki

Paweł Korobczak

The letters from Krzysztof Michalski to Jan Patočka, published below, are a part of the long-standing correspondence between the two philosophers, which began in 1973 and lasted until the death of the Czech philosopher in 1977.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.21

65-korobczak2

Słowa kluczowe: Krzysztof Michalski · Jan Patocka · Martin Heidegger · Edmund Husserl · fenomenologia

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.