Reply to George Ch. Koumakiss Paper on Dialectic as Socratic Elenchus in Plato s Gorgi

John Lange

This paper comments on George Ch. Koumakis’s paper from the logical point of view; the author offers an explanation and puts forward the presupposition for transformation of the arguments into symbolic logic.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.14

65-lange

Słowa kluczowe: Sofiści · dialekt · paradoks · filozofia analityczna

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.