Humanism as a Way of Life. Juliusz Domańskis Lectures on Humanism

Krzysztof Łapiński

Juliusz Domański, Wykłady o humanizmie, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2020, ss. 851.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.24

65-lapinski

Słowa kluczowe: Juliusz Domański · humanizm

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.