Gorgiasz: retoryka jako teoria i praktyka

Przemysław Paczkowski

This article examines, in detail and from a philosophical point of view, two preserved speeches by Gorgias: Praise of Helen and Defence of Palamedes. Gorgias formulates the original concept of the art of effective persuasion, based on knowledge of human nature (strictly: on knowledge of habits, inclinations, mental laws, rules of emotional response etc.), well-founded theory of knowledge and intriguing theory of logos. Th e impact of this concept on Plato’s philosophy and on the entire ancient culture is highlighted, and rhetorical heritage in specific issues and settlements is indicated.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.11

65-paczkowski

Słowa kluczowe: Gorgiasz · retoryka · logos · perswazja

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.