Ostatni

Sławomir Mazurek

Andrzej Walicki, the last Polish world-renowned humanist of the 20th century, passed away in August this year. The article offers a concise description of his personality and work, which partly undermines some aspects of his autobiography published in 2010. Walicki, who, like Leszek Kołakowski, was a member of the 56’ generation, also known as the “thaw” generation, became famous, first and foremost, as an expert in Russian thought. His publications, devoted to, among other things, retrospective utopianism and liberalism in the 19th and 20th century Russian philosophy and social thought, were novel on a world scale. Equally novel were his works on the history of Marxism, where he challenged Kołakowski’s standpoint. Moreover, Walicki signifi cantly contributed to research on the history of Polish romantic philosophy, which had previously been overshadowed by great poetry. Walicki is considered to be one of the personalities who, in the 1960s and 70s, the time when Poland was part of the Soviet empire, made Polish humanities flourish. However, no matter how highly one estimates Walicki’s achievements, the impression that humanities were thriving in the communist Poland aft er de-Stalinization is an illusion. The illusion is an eff ect of the crisis in which humanities in Poland found themselves aft er the change of the regime, under neoliberal and populist governments.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.1

65-S_Mazurek

Słowa kluczowe: Walicki · Polska · humanistyka · Rosja · romantyzmkomunizm

Sławomir Mazurek — dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie filozofii rosyjskiej, autor książek poświęconych tzw. rosyjskiemu renesansowi religijnemu, m.in.: Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej; Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofi i religijnej.   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.