Heidegger w Polsce

Daniel Roland Sobota

This text is a report from the nationwide conference Heidegger in Poland, organized on 27–29 September 2018 in Jabłonna near Warsaw. The event involved a brief reflection on the reception of Martin Heidegger’s thoughts in Polish culture of the twentieth century, its directions, problems and conditions.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.22

65-sobota

Słowa kluczowe: Martin Heidegger · Heidegger w Polsce

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.