Traktat Gorgiasza O niebycie, czyli o naturze – świadectwa, wyciągi, polemiki

Marian Andrzej Wesoły

Beginning with a  thematic introduction, we present here, in a  new Polish translation, two extensive summaries of Gorgias᾿ treatise On Not-being or On Nature, which seems to reverse Parmenides᾿ trinitarian identity of being – thinking – saying, namely: “nothing is, if something is, it is unknowable, and if something is and is knowable, it cannot be indicated to others”. We also cite several related early testimonies and polemics around the sophistic approach to “not-being” and the resolution of this aporia undertaken by Plato and Aristotle. In addition, we cite in translation those ancient testimonies which concern Gorgias᾿ explanation of the natural phenomena of color and of fi re through certain effl uxes and pores. Gorgias probably adopted these views from his master, Empedocles of Acragas.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2020.65.

65-wesoly

Słowa kluczowe: Gorgiasz z Leontinoi · O niebycie czyli o naturze · Polskie tłumaczenie

Marian Andrzej Wesoły – Prof. zw. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Pracowni Badań nad Filozofią Antyczną i Bizantyńską. Redaktor naczelny czasopisma PEITHO. Autor ponad 150 publikacji, głównie na temat przedsokratyków, Platona, Arystotelesa oraz filozofi i greckiej w Bizancjum. Tłumacz wybranych pism hippokratejskich (ze wstępem i komentarzem) oraz fragmentów i doksografii przedsokratyków (w druku).   »  

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.