Kategorie 1-5

Arystoteles

Aristotle᾿s Categories 1–5 accounts for why the definition of homonym is ambiguous, points to problems that result from the ontological square and tries to explain what categories are.

66-arystoteles-smolak

Słowa kluczowe: kategorie · homonimy

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.