O sposobach wzbogacania greckich słowników naukowych

Kazimierz Korus

Krzysztof Narecki, Mneme w epoce przedsokratyków, KUL Lublin 2020, ss. 232

DOI: 10.37240/AHFiMS.2022.66.67.15

66-korus

Słowa kluczowe: korus · narecki · greckie słowniki

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.