Filozofia języka Husserla i semantyczna teoria poznania Ajdukiewicza

Jarosław Rolewski

In the article I present the semantic theory of cognition by Kazimierz Ajdukie­wicz and its semiotic justification. However, this project has a specific drawback. It lacks indication on what basis and within which philosophy of language this semiotic justification is made. As it turns out, the sought-after philosophy of language on which Ajdukiewicz based his theory is presented by Husserl in the second volume of his Logical Research, which has been demonstrated and justified by Adam Olech.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2022.66.67.8

66-rolewski

Słowa kluczowe: Ajdukiewicz · Husserl

Jarosław Rolewski — Prof. dr hab., Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej IF UMK. Członek Rady Programowej „Archiwum”. Zainteresowania badawcze: filozofia niemiecka, fenomenologia, Kant, hermeneutyka.   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.