Révision du cartésianisme de Brentano dans Idée et perception de Twardowski

Wojciech Starzyński

The task of the paper is to determine the influence of Brentano’s thought on Twardowski’s doctoral thesis Idee und Perception. Eine erkenntnistheoretische Untersuc­hung aus Descartes (Wien 1892), and then to establish the consequences of this influence in the form of solutions adopted by Twardowski. The first part reconstructs Brentano’s analysis of the Cartesian theory of judgment, and in particular the question of participation of will in formation of judgments. These considerations lead Brentano to a critique the Cartesian con­ception of perception, which he describes as a hybrid one. In the second part, Twardowski’s thesis is read as a revision of Brentano’s critique of Descartes. Twardowski states, however, contrary to Brentano, that the Cartesian perception is not treated by Descartes as a represen­tation, and, partly in accordance with Brentano, that Descartes, in his theory of perception, is not fully consistent in maintaining the introduced tripartite division of a mental phenom­enon, because perception not treated as a judgment, but only as a condition of judgment, which seems to introduce a separate, fourth class of phenomenon into this division.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2022.66.67.6

66-starzynski

Słowa kluczowe: Brentano · Twardowski · percepcja · sąd · wola

Wojciech Starzyński — dr, adiunkt w Zakladzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Członek zespołu redakcyjnego „Archiwum”. Specjalizuje się w historii francuskiej filozofii nowożytnej i współczesnej.   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.