Dlaczego klasycy

Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi

Kazimierz Korus, Godność i Wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, Kraków 2019, tom LXXXIV, ss. 192.

66-switkiewiczblandzi

Słowa kluczowe: korus · Godność i Wolność

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.