Arystoteles, Księga Alfa Meizon (I) Metafizyki

Marian Andrzej Wesoły

We present a new Polish translation of the book Alpha Meizon (I) of Aristotle᾿s Metaphysics, which attempts to express, more accurately and, possibly, more faithfully, its conceptual content and argumentative sequence. We have translated it both on the basis of the new edition of this book and on the recent studies on Aristotle᾿s Metaphysics. A brief introduction, giving thematic headings to individual chapters of this difficult text, as well as concise substantive footnotes, are meant to be helpful to the reader. We want to show the complex sequence of Aristotle᾿s arguments in his project of wisdom as the theory of first principles. This book Alpha Meizon is an important source for reconstruction of the early Greek and Platonic ‘unwritten’ philosophy.

DOI: 10.37240/AHFiMS.2022.66.67.13

66-wesoly

Słowa kluczowe: Arystoteles · Metafizyka · Alpha Meizon

Marian Andrzej Wesoły – Prof. zw. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Pracowni Badań nad Filozofią Antyczną i Bizantyńską. Redaktor naczelny czasopisma PEITHO. Autor ponad 150 publikacji, głównie na temat przedsokratyków, Platona, Arystotelesa oraz filozofi i greckiej w Bizancjum. Tłumacz wybranych pism hippokratejskich (ze wstępem i komentarzem) oraz fragmentów i doksografii przedsokratyków (w druku).   »  

Switch to English version

Przeglądany tom

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.