François Chirpaz

François Chirpaz, ur. w 1930 r., obecnie wykładowca na Universite Jean Moulin Lyon III. Jest między innymi autorem książek: Difficile rencontre (1982), Pascal (2000), Uhommeprecaire (2001). W języku polskim ukazały się jego dwie prace: Ciało (1998) oraz Księga Hioba: poemat o nadziei (1999). Członek Rady Programowej „Archiwum”.

Publikacje w „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”

Switch to English version

Najnowszy tom

Tom 66/67 (2021/2022)

Pismo założone przez Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczkę i Jana Garewicza ukazuje się nieprzerwanie od 1957 r.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Bibliografia Filozofii Polskiej The Interlocutor Wydawnictwo IFiS PAN Polskie Towarzystwo Filozoficzne
© Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1957-2010.